جدید خمیر 1کیلویی ضریب انتقال1.5 نمایش بزرگتر

خمیر 1کیلویی ضریب انتقال1.5 ultra cool

محصول جدید

ضریب انتقاحرارت: 1.5Wm-k

مقاومت حرارتی:  °0.082c

رنگ تیره

ساخت ایران

11 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

یوان 46

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

خمیر 1کیلویی ضریب انتقال1.5 ultra cool

خمیر 1کیلویی ضریب انتقال1.5 ultra cool

ضریب انتقاحرارت: 1.5Wm-k

مقاومت حرارتی:  °0.082c

رنگ تیره

ساخت ایران